QQ:539400850-539400859
你的位置:资讯 - 新闻动态
60.190.228.74服务器IP地址更改为60.190.228.50

尊敬的企业数据网客户:

    您好!60.190.228.74服务器因转移机柜,现将IP地址改为:60.190.228.50(电信)

    请各网站用户注意更改您网站的域名指向

    服务器新IP地址为: 60.190.228.50(电信)   60.12.10.50(网通)

 

                                                企业数据网客服服务中心

                                                          2007.4.10

标签:企业数据网,网站建设,网页设计,域名注册,虚拟主机
关于我们 | 加入我们 | 付款方式 | 在线支付 | 联系我们