QQ:539400850-539400859
你的位置:资讯 - 新闻动态
关于万网.cn域名涨价通知 请代理商注意更改价格

尊敬的企业数据网客户:    您好!    中国万网的.cn域名价格大幅度上涨,目前本站的直销价格是55元/年,请各代理商注意更改您网站的价格。    感谢您对企业数据网的支持,谢谢!!!!    至此敬礼                                                 企业数据网客服中心

                                                     2007-1-19                                                        

标签:企业数据网,网站建设,网页设计,域名注册,虚拟主机
关于我们 | 加入我们 | 付款方式 | 在线支付 | 联系我们