QQ:539400850-539400859
你的位置:资讯 - 新闻动态
小型虚拟主机赠送50M空间的促销活动已结束

尊敬的企业数据网客户:

    您好!

    我司推出的100M、200M、300M虚拟主机赠送50M空间的活动已结束,请各代理用户注意更改您网站的宣传。

    以后我们将不定期推出各种优惠促销活动,感谢您对企业数据网的支持。

   至此

敬礼

                                               企业数据网客服中心

                                                   2006-12-28

标签:企业数据网,网站建设,网页设计,域名注册,虚拟主机
关于我们 | 加入我们 | 付款方式 | 在线支付 | 联系我们